St. Dominic's Fair & Festival #2


    Jarmark skończył się wczoraj. Pozostały zdjęcia, 2 kasety Faith No More (tak, magnetofonowe) i 3 kobaltowe buteleczki:) Ale o tym innym razem.Komentarze