Technicolor Lover


    Spacerując z mężem po Starówce znaleźliśmy kilka barwnych punktów na ulicy Św. Ducha.
Drzwi Restauracji Gdańskiej. Winiarnia Pietraszek. Enjoy:) 
   Walking around the Old Town we've found some colour points on Św. Ducha. Restaurant Gdanska's door. Cafe & Winery Pietraszek. Enjoy:)

Komentarze